Miljö- och kvalitetspolicy

Inom TungLack ska omsorgen om miljön påverka vår verksamhet och vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi har en helhetssyn som innefattar alla led i verksamheten. 
Våra mål är att:
• Följa gällande lagstiftning och föreskrifter.
• Reducera och förebygga miljöpåverkan när det gäller avfallshantering, transporter och återvinningsbart material.
• Ständigt förbättra vår kompetens genom information/utbildning inom området.

TungLack ska leverera produkter som uppfyller kundernas krav, önskemål och gärna överträffa deras förväntningar. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och behov.

 Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet inom TungLack.